Sprawozdanie NDS

Lista załączników:
01 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 r [203263 bajtów]
02 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r [202328 bajtów]
03 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 r [202389 bajtów]