Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji na wspólnym posiedzeniu
13 maja (poniedziałek)  2019 r., godz. 1200

  1. Sprawy regulaminowe
    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Analiza harmonogramu budowy dróg i ulic na terenie miasta i gminy Gryfino – inwestycje drogowe.
  3. Wolne wnioski i informacje.

DALSZY CIĄG PORZĄDKU OBRAD DLA KOMISJI REWIZYJNEJ

  1. Informacja oświatowa – ocena standaryzacji kosztów oświaty, w tym wynagradzanie pracowników obsługi szkół ( kalkulacje kosztów, analizy porównawcze).
  2. Kontrola legalności umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
  3. Ocena stanu realizacji inwestycji związanej z budową hali widowiskowo – sportowej.
  4. Wolne wnioski i informacje.