Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
3 czerwca (poniedziałek) 2019 r. godz. 800

  1. Sprawy regulaminowe
    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
  3. Informacja oświatowa – ocena standaryzacji kosztów oświaty, w tym wynagradzanie pracowników obsługo szkół (kalkulacje kosztów, analizy porównawcze).
  4. Wolne wnioski i informacje.