Posiedzenie z dnia 21.06.2019

Lista  obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2019 r. godz. 1100

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Jonasik Robert obecny
2.    Kozakiewicz Zbigniew obecny
3.    Piasecki Jerzy nieobecny
4.    Puzik Maciej obecny
5.    Romanicz Piotr obecny
6.    Sobczak Władysław obecny
7.    Witowska Jolanta obecna