Sprawozdania finansowe

Lista załączników:
1. Sprawozdania finansowe z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Gryfino [71350 bajtów]
2. Sprawozdania finansowe jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego [447190 bajtów]
3. Sprawozdania finansowe jednostki budżetowej - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie [10451873 bajtów]