Materiały na sesję

gg

 

 • DRUK NR 1/XII - Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2019 r.
 • DRUK NR 2/XII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu.
 • DRUK NR 3/XII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 4/XII - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żórawki.
 • DRUK NR 5/XII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r.
 • DRUK NR 6/XII - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Gryfinie.
 • DRUK NR 7/XII - Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego roku 2019.
 • DRUK NR 8/XII - Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego roku 2019.
 • DRUK NR 9/XII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/278/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r.
 • DRUK NR 10/XII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/499/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino.
 • DRUK NR 11/XII - Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 2020-2023.