Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH  Głosowania z

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z  dnia 25.09.2019Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe - Przyjęcie protokołu
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 17


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska
 Roman Polański  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Marek Sanecki      


   Nie głosowało:

 Marcin Para      Numer głosowania: 2
Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. - Zmiana porządku I - wprowadzenie druku nr 12/XII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Piotr Romanicz  Marek Sanecki
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    Numer głosowania: 3
Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. - Zmiana porządku II - wnioski komisji o wycofanie druku nr 6/XII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Marcin Para  Marcin Pazik    Numer głosowania: 4
Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. - Zmiana porządku III - wycofanie druku nr 4/XII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Piotr Romanicz  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      


   Wstrzymało się:

 Marek Sanecki      Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu. - Druk nr 2/XII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Piotr Romanicz  Marek Sanecki
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino. - Druk nr 3/XII

Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Roman Polański
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Andrzej Urbański  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Magdalena Pieczyńska  Małgorzata Wisińska  Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozowju Gminy Gryfino do 2030 r. - Druk nr 5/XII

Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Roman Polański  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Magdalena Pieczyńska  Andrzej Urbański  Jolanta Witowska  Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2019. - Druk nr 7/XII

Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Piotr Romanicz  Marek Sanecki
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      


   Wstrzymało się:

 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2019. - Druk nr 8/XII

Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański


   Wstrzymało się:

 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/278/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r. - Druk nr 9/XII

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/499/18 Raduy Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino. - Druk nr 10/XII

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 2020-2023. - Druk nr 11/XII

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok. - Druk nr 12/XII

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński