Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu 16 grudnia 2019 r. godz. 1000

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Hołub Wanda obecna
2.    Kasprzyk Elżbieta obecna
3.    Piasecki Jerzy nieobecny
4.    Trzepacz Zenon obecny
5.    Witowska Jolanta obecna
6.    Wisińska Małgorzata obecna
7.    Zwoliński Piotr obecny