Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu 18 grudnia 2019 r. godz. 800

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Adamiak Roland nieobecny
2.    Kozakiewicz Zbigniew obecny
3.    Namieciński Tomasz obecny
4.    Pieczyńska Magdalena obecna
5.    Polański Roman obecny
6.    Urbański Andrzej obecny
7.    Wisińska Małgorzata obecna