Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

  1. Uchwała Nr XXIV.85.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości kwoty długu Gminy Gryfino.
  2. Uchwała Nr XV.36.2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Gryfino na 2020 r.
  3. Uchwała Nr CDXXXIII.797.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Gryfino na 2020 r.
  4. Uchwała Nr CDXXXIII.798.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Gryfino na 2020 r.
  5. Uchwała Nr CDXXXIII.799.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Gryfino.