Zamówienia powyżej 30.000 euro

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Gryfino   2020-06-23   Nie 
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 12 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gryfino przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych   2020-05-15   Nie 
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy ul. Mazowiecką a ul. Flisaczą w Gryfinie   2020-04-16   Tak 
Wykonanie wewnętrznej instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Parkowej 3 w Gryfinie.   2020-04-06   Tak 
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy ul. Mazowiecką a ul. Flisaczą w Gryfinie   2020-02-13   Tak 
Budowa budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie, gmina Gryfino   2020-01-29   Tak 
Przebudowa dróg powiatowych nr 1492Z ul. Sprzymierzonych i nr 1471Z ul. 1 Maja w Gryfinie   2020-01-27   Tak