Zamówienia do 30.000 euro

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1492Z ul. Sprzymierzonych i nr 1471Z ul. 1 Maja w Gryfinie”   2020-03-04   Tak 
Budowa parkingu przy boisku sportowym w miejscowości Daleszewo, gmina Gryfino   2020-03-04   Tak 
Przebudowa instalacji grzewczych i gazowych w mieszkalnych lokalach komunalnych w Gryfinie   2020-02-12   Tak 
Zakup i dostawa artykułów spożywczych   2020-02-10   Tak 
Przebudowa instalacji grzewczych i gazowych w mieszkalnych lokalach komunalnych w Gryfinie   2020-01-27   Tak 
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego   2020-01-23   Tak 
Budowa instalacji kanalizacji deszczowej budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gryfinie   2020-01-22   Tak 
Zakup płyt drogowych betonowych do miejscowości Żórawki, Radziszewo i Żabnicy, gmina Gryfino.   2020-01-22   Tak 
Wymiana stolarki okiennej w mieszkalnych lokalach komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfino    2020-01-15   Tak 
Świadczenie usług pocztowych   2020-01-08   Tak