Zamówienia do 30.000 euro

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Remont mieszkalnego, wielorodzinnego budynku komunalnego, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie   2020-08-05   Tak 
Budowa oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego w pasach dróg gminnych w miejscowości Gryfino   2020-07-29   Tak 
Dostawa i montaż elementów zabawowych w miejscowościach: Chlebowo, Sobieradz, Steklno oraz Stare Brynki   2020-07-06   Tak 
Budowa drogi manewrowej przy boisku sportowym w miejscowości Daleszewo, gmina Gryfino   2020-06-25   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dwóch obiektów szkół podstawowych w Gryfinie wraz z budynkami towarzyszącymi   2020-06-22   Tak 
Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Łużyckiej 26 w Gryfinie wraz z wykonaniem tymczasowej wiaty gospodarczej   2020-06-03   Tak 
Zakup tabletów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 OP I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działania 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego   2020-06-01   Tak 
Budowa drogi manewrowej przy boisku sportowym w miejscowości Daleszewo, gmina Gryfino   2020-05-25   Tak 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1492Z ul. Sprzymierzonych i nr 1471Z ul. 1 Maja w Gryfinie”   2020-03-04   Tak 
Budowa parkingu przy boisku sportowym w miejscowości Daleszewo, gmina Gryfino   2020-03-04   Tak 
Przebudowa instalacji grzewczych i gazowych w mieszkalnych lokalach komunalnych w Gryfinie   2020-02-12   Tak 
Zakup i dostawa artykułów spożywczych   2020-02-10   Tak 
Przebudowa instalacji grzewczych i gazowych w mieszkalnych lokalach komunalnych w Gryfinie   2020-01-27   Tak 
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego   2020-01-23   Tak 
Budowa instalacji kanalizacji deszczowej budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gryfinie   2020-01-22   Tak 
Zakup płyt drogowych betonowych do miejscowości Żórawki, Radziszewo i Żabnicy, gmina Gryfino.   2020-01-22   Tak 
Wymiana stolarki okiennej w mieszkalnych lokalach komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfino    2020-01-15   Tak 
Świadczenie usług pocztowych   2020-01-08   Tak