Akty prawa miejscowego 2020r.

 Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Gryfinie w 2020 r.

L.p. Tytuł uchwały Publikacja
1. UCHWAŁA NR XVII/142/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 20 stycznia 2020 r. poz. 458
2. UCHWAŁA NR XVIII/156/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.
z 24 lutego 2020 r.
poz. 977
3. UCHWAŁA NR XVIII/159/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym Dz. Urz. Woj. Zach.
z 24 lutego 2020 r. poz. 978
4. UCHWAŁA NR XVIII/161/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Dz. Urz. Woj. Zach.
z 25 lutego 2020 r. poz. 1035