Przekazanie/aktualizacja/usunięcie danych osobowych RDK

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO XVII/1D

21.02.2024r.

PRZEKAZANIE/AKTUALIZACJA/USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH RDK

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2023 r. poz. 57),
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz. U. 2019 r. poz. 2467).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych , bądź wpisanie lub zmiana danych kontaktowych na dowolnym formularzu urzędowym, który zawiera sekcję RDK –
 2. dowód osobisty lub paszport,
 3. telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie, na które za pośrednictwem SMS-a lub e-maila zostaną wysłane kody do potwierdzenia danych – jeśli dane w RDK potwierdzane są przy urzędniku.

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • w urzędzie:
  • po wpisaniu lub zmianie danych kontaktowych – będą one dostępne w RDK
   od razu po ich potwierdzeniu kodem przez urzędnika,
  • po usunięciu danych – zostaną one usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać (nie dostanie się żadnego kodu potwierdzającego),
 • przez Internet:
  • po wpisaniu lub zmianie danych kontaktowych – będą one dostępne w RDK
   od razu po ich potwierdzeniu kodem,
  • po usunięciu danych – zostaną one usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać (nie dostanie się żadnego kodu potwierdzającego).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 204, 201.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W danych kontaktowych należy podać: numer telefonu lub adres e-mail lub oba.
Podany w RDK numer telefonu lub adres e-mail może być przypisany tylko do jednej osoby.
W każdej chwili można zmienić, aktualizować lub usunąć dane z RDK.
Jeżeli twoje dane kontaktowe nie zostały potwierdzone w urzędzie lub przez Internet - można to zrobić później (do 24 godzin od otrzymania kodu potwierdzającego).

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych.
https://www.bip.gryfino.pl/chapter_108442.asp?soid=3B8AC19BC9AA48FBBBDB25134F406DC2