ROK 2020

Nr interp. Imię i nazwisko radnego Data złożenia Data przekazania Przedmiot Data odpowiedzi

ROK 2020

228/20 Jolanta Witowska 30.01 3.02 Dot. braku możliwości umieszczania nietrzeźwych osób w Izbie Wytrzeźwień 07.02.2020
229/20 Jolanta Witowska 30.01 3.02 Dot. parkowania autobusów przy ul. Nadodrzańskiej 12.02.2020
230/20 Piotr Romanicz 30.01 3.02 Dot. planowanych działań związanych z ul. Łużycką w I kwartale 2020 r. 24.02.2020
231/20 Piotr Romanicz 30.01 3.02 Dot. ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na nabrzeżu 14.02.2020
232/20 Piotr Romanicz 30.01 3.02 Dot. przeglądu oświetlenia w parku 14.02.2020
233/20 Jerzy Piasecki 30.01 3.02 Dot. dostarczenia kruszywa do wyrównania drogi Stare Brynki-Raczki 14.02.2020
234/20 Dot. naprawy dróg w Żabnicy (ul. Polna) i Gryfinie (ul. Rybacka) 14.02.2020
235/20 Dot. nieświecącej lampy przy ul. Rybackiej i Fabrycznej  14.02.2020
236/20 Dot. ułożenia chodnika przy ul. Asnyka 14.02.2020
237/20 Władysław Sobczak 30.01 3.02 Dot. utwardzenia nawierzchni ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Polnej 13.02.2020
238/20 Władysław Sobczak 30.01 3.02 Dot. postawienia wiaty przystankowej w Wirowie 14.02.2020
239/20 Robert Jonasik 30.01 3.02 Dot. cyklicznej organizacji na terenie Gryfińskiego Targowiska „Pchlego Targu” 12.02.2020
240/20 Robert Jonasik 30.01 3.02 Dot. realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 14.02.2020
241/20 Marek Sanecki 30.01 3.02 Dot. czynności podjętych przez CBA w latach 2018-2019, związanych z działaniem urzędników lub władz gminy Gryfino 17.02.2020
242/20 Marek Sanecki 30.01 3.02 Dot. remontu ul. Łużyckiej 17.02.2020
243/20 Marek Sanecki 30.01 3.02 Dot. programu „Małych Grantów” 14.02.2020
244/20 Elżbieta Kasprzyk 30.01 3.02 Dot. naprawy wiat przystankowych na terenach wiejskich 14.02.2020
245/20 Elżbieta Kasprzyk 30.01 3.02 Dot. uporządkowania działki gminnej przy boisku sportowym w Bartkowie

13.02.2020

246/20 Elżbieta Kasprzyk 30.01 3.02 Dot. stanu drogi w miejscowości Wirówek 13.02.2020
247/20 Rafał Guga 30.01 3.02 Dot. doniesień medialnych na temat aktywności CBA w gminie Gryfino 17.02.2020
248/20 Rafał Guga 30.01 3.02 Dot. zapytania dziennikarskiego w sprawie hipotez na temat terenu sanatorium w Nowym Czarnowie 13.02.2020
249/20 Rafał Guga 30.01 3.02 Dot. ustawowych zmian dotyczących dowozu uczniów do szkół 17.02.2020
250/20 Rafał Guga 17.02 17.02 Dot. stawek opłaty za roznoszenie decyzji podatkowych 26.02.2020
251/20 Małgorzata Wisińska 18.0 18.02 Dot. zapytania o wysokość planowanych podwyżek za czynsz w mieszkaniach komunalnych w 2020 r. 09.03.2020
252/20 Piotr Romanicz 27.02 27.02 Dot. cen biletów kolejowych spółki Polregio dla mieszkańców Czapino 16.03.2020
253/20 Piotr Romanicz 27.02 27.02 Dot. kursów pociągów Polregio 16.03.2020
254/20 Piotr Romanicz 27.02 27.02 Dot. kosztu najmu od banku pomieszczeń przy ul. Parkowej 10.03.2020
255/20 Piotr Zwoliński 27.02 27.02 Dot. kolejnego etapu remontu ul. Iwaszkiewicza  
256/20 Piotr Zwoliński 27.02 27.02 Dot. stanu nawierzchni ul. Reymonta  
257/20 Robert Jonasik 27.02 27.02 Dot. zamówienia odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości 16.03.2020
258/20 Elżbieta Kasprzyk 27.02 27.02 Dot. stanu drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 121 do miejscowości Steklinko  
259/20 Marek Sanecki 27.02 27.02 Dot. budynku i terenu po byłej komendzie policji powiatowej 09.03.2020
260/20 Marek Sanecki 27.02 27.02 Dot. remontu ul. Łużyckiej  
261/20 Marek Sanecki 27.02 27.02 Dot. kosztów na dopłaty do kształcenia w LO oraz kosztów utrzymania hali widowiskowo-sportowej  
262/20 Marek Sanecki 27.02 27.02 Dot. terminu oddania hali widowiskowo-sportowej  
263/20 Rafał Guga 27.02 27.02 Dot. odpowiedzi na zapytanie z XVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie potencjalnej aktywności Centralnego Biura Śledczego w gminie Gryfino 13.03.2020
264/20 Rafał Guga 27.02 27.02 Dot. przeprowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej zagrożenia epidemiologicznego  
265/20 Rafał Guga 27.02 27.02 Dot. badań boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie gminy 13.03.2020
266/20 Małgorzata Wisińska 02.03 02.03 Dot. planów gminy i jednostki gminnej GDK w sprawie przyszłości świetlicy wiejskiej w Krzypnicy 26.03.2020
267/20 Małgorzata Wisińska 02.03 02.03 Dot. powołania przez gminę Gryfino nowego referatu promocji 13.03.2020
268/20 Małgorzata Wisińska 02.03 02.03 Dot. kosztów programu Senior Plus  
269/20 Małgorzata Wisińska 23.03 23.03 Dot. lokalu, w którym mogłyby przebywać osoby bezdomne w okresie pandemii koronawirusa  
270/20 Małgorzata Wisińska 23.03 23.03 Dot. sposobu naliczania opłat za pobyt/nieobecność dziecka w żłobku  
271/20 Małgorzata Wisińska 23.03 23.03 Dot. pakietu pomocy dla lokalnych przedsiębiorców w zakresie ulg i zwolnień z podatków 26.03.2020
272/20 Magdalena Pieczyńska 23.03 24.03 Dot. funkcjonowania w czasie epidemii placów zabaw, wszelkich obiektów sportowo - rereacyjnych  
273/20 Magdalena Pieczyńska 23.03 24.03 Do. pomocy dla lokalnych przedsiębiorców w związku z zawieszeniem działalności. 26.03.2020
274/20 Magdalena Pieczyńska 23.03 24.03 Dot. wdrożonych i planowanych działań przez Gminę Gryfino w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19  
275/20 Magdalena Pieczyńska 30.03 30.03 Dot. wypracowania lokalnego pakietu pomocy  
276/20 Magdalena Pieczyńska 30.03 30.03 Dot. organizacji wyborów Prezydenta RP w gminie Gryfino  
277/20 Magdalena Pieczyńska 30.03 30.03 Dot. stanu nawierzchni ul. Czechosłowackiej w Gryfinie  
278/20 Rafał Guga 30.03 30.03 Dot. planu oszczędności w gminnych placówkach  
279/20 Rafał Guga 30.03 30.03 Dot. Opłaty za żłobek w okresie zamknięcia placówki spowodowanej epidemią koronawirusem  
280/20 Małgorzata Wisińska 31.03 31.03 Dot. złożonej interpelacji nr 271/20