Materiały na sesję

 • DRUK NR 1/XXI - Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2019 r.

 • DRUK NR 2/XXI - Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie w 2019 r.

 • DRUK NR 3/XXI - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2019 i przedstawienie potrzeb na rok 2020.

 • DRUK NR 4/XXI - Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019.

 • DRUK NR 5/XXI - Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gryfinie za 2019 r.

 • DRUK NR 6/XXI - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2020 r.

 • DRUK NR 7/XXI - Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2020.

 • DRUK NR 8/XXI - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.

 • DRUK NR 9/XXI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny części nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo.

 • DRUK NR 10/XXI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w 1/4 części niewydzielonej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino.

 • DRUK NR 11/XXI - Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino.

 • DRUK NR 12/XXI - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.