Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gryfino, na podstawie art. 37 ust. 1 ufp