Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego,
Gospodarki KomunalneInwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu 22 maja 2020 r. godz. 800

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Jonasik Robert nieobecny
2.    Kozakiewicz Zbigniew obecny
3.    Piasecki Jerzy obecny
4.    Puzik Maciej obecny
5.    Romanicz Piotr obecny
6.    Sobczak Władysław obecny
7.    Witowska Jolanta obecna
8.   Namieciński Tomasz obecny
9.   Trzepacz Zenon obecny