Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu
19 maja (wtorek) 2020 r. godz. 1300

  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie.
  3. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
  4. Wolne wnioski i informacje.