Zaświadczenie o rewitalizacji

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMI II/1C

09.02.2024r.

 ZAŚWIADCZENIE O REWITALIZACJI

Podstawa prawna: art. 217, 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z poźn. zm./

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji  lub
    
 2.  OPŁATY:
  1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 17 zł
  2. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bezgotówkowo przy wykorzystaniu terminali płatniczych obsługiwanych przez pracowników Urzędu lub w samoobsługowym opłatomacie znajdującym się na parterze budynku urzędu.
    
 3.  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Do 7 dni.
   
 4. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
  Wydział Inwestycji i Rozwoju (BMI)
  - Referat Rozwoju (BMI.RR), nr pokoju 11, nr telefonu 91-416-20-11 w. 399,
  e-mail: rozwoj@gryfino.pl
   
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Nie przysługuje.
   
 6. UWAGI:
  W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.