Zaświadczenie o rewitalizacji

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMI II/1

15.07.2020r.

 ZAŚWIADCZENIE O REWITALIZACJI

 Podstawa prawna: art. 217, 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r. poz. 265/

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji  lub

II. OPŁATY:

  1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 17 zł
  2. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino: Bank PKO S.A. I O/Gryfino
    92 1240 2092 9600 5055 5555 5555

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Inwestycji i Rozwoju (BMI)
- Referat Rozwoju (BMI.RR), nr pokoju 11, nr telefonu 91-416-20-11 w. 399,
e-mail: inwestycje@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.