Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
na posiedzeniu 11 sierpnia 2020 r. godz. 1100

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Hołub Wanda obecna
2.    Para Marcin obecny
3.    Pazik Marcin obecny
4.    Puzik Maciej obecny
5.    Sanecki Marek nieobecny
6.    Trzepacz Zenon obecny
7.    Wisińska Małgorzata obecna
8.    Zwoliński Piotr obecny