Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
na posiedzeniu 11 sierpnia (wtorek) 2020 r. godz. 1100

  1. Sprawy regulaminowe.

  2. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie zarządzania targowiskiem miejskim.

  3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań mających na celu poprawę jakości powietrza w mieście Gryfino.

  4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do utworzenia kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Wełtyńskim.

  5. Wolne wnioski i informacje.