Materiały na sesję

Nowa strona 1

 

  • DRUK NR 1/XXV - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie na lata 2018-2022.
  • DRUK NR 2/XXV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino na rzecz aktualnych współużytkowników wieczystych.
  • DRUK NR 3/XXV - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.