Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 21 września (poniedziałek) 2020 r. godz. 900

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu nr 18/20 oraz nr 19/20.
 2.  Wypracowanie opinii do złożonych wniosków do projektu budżetu (do dnia 15 października).
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie na lata 2018-2022 – DRUK NR 1/XXV,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino na rzecz aktualnych współużytkowników wieczystych – DRUK NR 2/XXV,
  3. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok – DRUK NR 3/XXV.
 4. Przegląd boisk, placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych pod względem wyposażenia i stanu technicznego (komisja wyjazdowa).
 5. Stan urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Gryfino (komisja wyjazdowa).
 6. Wolne wnioski i informacje.