Materiały na sesję

ccc
  • DRUK NR 1/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok.
  • DRUK NR 2/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2030.
  • DRUK NR 3/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na 2021 rok.
  • DRUK NR 4/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej  w Gryfinie na 2021 rok.
  • DRUK NR 5/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino.
  • DRUK NR 6/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie sprawienia przez Gminę Gryfino pogrzebu osobom zmarłym oraz pochówku dzieci martwo urodzonych.
  • DRUK NR 7/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Centrum Wodne Laguna w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie.
  • DRUK NR 8/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.
  • DRUK NR 9/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie.