Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
oraz Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego,
na wspólnym posiedzeniu zdalnym w dniu 7 grudnia 2020 r. godz. 900

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1. Wanda Hołub obecna
2. Robert Jonasik obecny
3. Elżbieta Kasprzyk obecna
4. Zbigniew Kozakiewicz obecny
5. Tomasz Namieciński obecny
6. Jerzy Piasecki obecny
7. Maciej Puzik obecny
8. Piotr Romanicz obecny
9. Władysław Sobczak obecny
10. Zenon Trzepacz obecny
11. Jolanta Witowska obecna
12. Małgorzata Wisińska obecna
13. Piotr Zwoliński obecny