Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
na posiedzeniu
w dniu 25 listopada (środa) 2020 r. godz. 14.30

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

III. Wolne wnioski i informacje.