Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
w dniu  16 grudnia 2020 r. godz. 1200

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu komisji
1.    Małgorzata Wisińska obecna
2.    Wanda Hołub obecna
3.    Marcin Para obecny
4.    Marcin Pazik obecny
5.    Maciej Puzik obecny
6.    Marek Sanecki obecny
7.    Zenon Trzepacz obecny
8.    Piotr Zwoliński obecny