Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

  1. Uchwała_CLXXXIII_383_2021 z 14 września 2021 r.  w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za pierwsze półrocze 2021 r.
  2. Uchwała Nr XV.38.2021 z 11 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Gryfino na 2021 rok
  3. Uchwała Nr CCLXI.583.2020 z 7 grudnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2021 rok
  4. Uchwała Nr CCLXI.584.2020 z 7 grudnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2021 rok
  5. Uchwała Nr CCLXI.585.2020 z 7 grudnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2021 - 2030