Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.