Konsultacje społeczne dotyczące proponowanych zmian w Gminnym Programie Osłonowym w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Gryfino