Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu 30 grudnia 2020 r.
komisja w trybie zdalnym

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Hołub Wanda obecna
2.    Kasprzyk Elżbieta obecna
3.    Piasecki Jerzy obecny
4.    Witowska Jolanta obecna
5.    Wisińska Małgorzata obecna
6.    Zwoliński Piotr obecny