Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu zdalnym 30 grudnia (środa) 2020 r.

  1. Sprawy regulaminowe
    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Wypracowanie opinii do wniosku w sprawie wsparcia finansowego dla KPP w Gryfinie.
  3. Wolne wnioski i informacje.