Rok 2021
Data ogłoszenia Tytuł Aktualne
2021-12-28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 52/18 obręb Gardno, tj. przy ulicy Niepodległości 7-9-11 w Gardnie   Nie 
2021-12-27   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Koncert Kolęd”    Nie 
2021-12-27   Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznycznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa linii 400 kV Baczyna-Krajnik na odcinkach wykorzystujących linię Krajnik-Plewiska i Krajnik-Morzyczyn w zakresie słupa 520"   Nie 
2021-12-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w zakresie edukacji: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym   Nie 
2021-12-23   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja VI Memoriału – Wspomnienie Ludzi Gryfińskiego Szczypiorniaka”   Nie 
2021-12-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Iwaszkiewicza 54 w Gryfinie   Nie 
2021-12-22   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego, informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii 400kV Baczyna – Krajnik na odcinkach wykorzystujących linię Krajnik – Plewiska i Krajnik – Morzyczyn w zakresie słupa 520”   Nie 
2021-12-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 847 i 850 obręb Gryfino 4 w gminie Gryfino,   Nie 
2021-12-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 45/9 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Asnyka 51 w Gryfinie   Nie 
2021-12-10   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr 316, 317/5, 317/6 i 317/7 obręb Czepino, gmina Gryfino   Nie 
2021-12-10   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 10/2021 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa linii 400 kV Krajnik - Morzyczyn   Tak 
2021-12-10   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 9/2021 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa linii 400 kV Baczyna - Krajnik na odcinkach wykorzystujących linię Krajnik - Plewiska i Krajnik - Morzyczyn"   Nie 
2021-12-10   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na dz. nr 138/1 i 123    Nie 
2021-12-09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 847 i 850 obręb Gryfino 4 w gminie Gryfino   Nie 
2021-12-07   Informacja - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 24 grudnia 2021 r. będzie nieczynny   Nie 
2021-12-06   Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie prowadzenia punktu kasowego w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino   Nie 
2021-12-01   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: Zawody sportowe: „Dzieci w pandemii muszą być sprawne”   Nie 
2021-11-30   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Pomoc dla seniorów i osób bezdomnych z terenu gminy Gryfino, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej”   Nie 
2021-11-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż dnia 5 grudnia 2021 r. w godz. 7.00-16.00 zaplanowano dodatkowe polowanie zbiorowe na terenie obwodu łowieckiego nr 195 (miejscowości: Radziszewo, Daleszewo, Stare Brynki, Czepino, Wełtyń, Gardno, Wysoka Gryfińska, Chlebowo)   Nie 
2021-11-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr 316, 317/5, 317/6 i 317/7 obręb Czepino, gmina Gryfino   Nie 
2021-11-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na dz. nr 138/1 i 123 w obr. Steklno, gmina Gryfino   Nie 
2021-11-24   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, na działce nr 156/4, obręb Gryfino 5, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV   Nie 
2021-11-23   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa linii 400 kV Baczyna-Krajnik na odcinkach wykorzystujących linię Krajnik-Plewiska i Krajnik-Morzyczyn   Nie 
2021-11-18   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z 16 listopada 2021 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 847 i 850 obręb Gryfino 4 w gminie Gryfino   Nie 
2021-11-16   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa linii 400kV Krajnik-Morzyczyn"   Nie 
2021-11-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „REGALICA” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 45/9 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Asnyka 51 w Gryfinie.   Nie 
2021-11-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „REGALICA” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Iwaszkiewicza 54 w Gryfinie.   Nie 
2021-11-10   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmian zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000   Nie 
2021-11-09   OGŁOSZENIE dot. zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.   Nie 
2021-11-09   Minister Rozwoju, Pracy i Technologii zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 13 września 2021 r., uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 20/2019 z dnia 28 października 2019 r., znak: AP-1.7820.195-5.2019.MM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 31 na odcinku Czepino – Gryfino”.   Nie 
2021-11-09   Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP udziela Wnioskodawcy – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, wylotu urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanego na terenie działki nr 118/52 obr. Pniewo gm. Gryfino, służącego do odprowadzania do wód powierzchniowych Kanału Dolna Odra („Kanał Zimny”) wód pobranych i niewykorzystanych   Nie 
2021-11-04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 156/4 w obr. Gryfino 5, gmina Gryfino, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV.   Nie 
2021-10-29   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu „ Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022”   Nie 
2021-10-27   Informacja dotycząca obsługi dowodów osobistych w dniu 05 listopada 2021 roku   Nie 
2021-10-26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o planowanych terminach polowań zbiorowych na obszarze obwodu łowieckiego nr 227 (miejscowości: Żórawie, Żórawki, Pniewo, Bartkowo, Mielenko Gryfińskie, Nowe Czarnowo, Steklno, Stelinko, Zaborze, Włodkowice)   Nie 
2021-10-20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o planowanych terminach polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 226 (miejscowości: Borzym i Dołgie)   Nie 
2021-10-19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Iwaszkiewicza 54 w Gryfinie   Nie 
2021-10-19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 45/9 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Asnyka 51 w Gryfinie   Nie 
2021-10-18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki nr 29/4 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Krasińskiego 65 w Gryfinie   Nie 
2021-10-18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 3 sztuk drzew z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy 11-go Listopada 30 w Gryfinie   Nie 
2021-10-15   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 15.10.2021 r. o wydaniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa linii 400 kV relacji Krajnik-Baczyna   Nie 
2021-10-15   Informacja dotycząca planu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/2022   Nie 
2021-10-15   Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, na rok 2021/2022   Nie 
2021-10-08   Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z 4 października 2021 r.   Nie 
2021-10-08   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Szlachetne Zdrowie”   Nie 
2021-10-04   Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie udzielenia na rzecz PGE pozwolenia wodnoprawnego   Nie 
2021-09-28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki nr 30/6 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Krasińskiego 45 w Gryfinie   Nie 
2021-09-28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Iwaszkiewicza 46 w Gryfinie   Nie 
2021-09-28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki nr 55/1 obręb Gryfino 3, tj. przy ulicy Flisaczej 17-25 w Gryfinie   Nie 
2021-09-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 29/4 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Krasińskiego 65 w Gryfinie   Nie 
2021-09-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy 11-go Listopada 30 w Gryfinie   Nie 
2021-09-20   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Turniej Pokoleń”   Nie 
2021-09-20   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 17 września 2021 r. w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej   Nie 
2021-09-20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o planowanych terminach polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 228 (miejscowości: Pniewo, Nowe Czarnowo, Żórawki, Krajnik, Krzypnica)   Nie 
2021-09-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki nr 45/9 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy A. Asnyka 39 w Gryfinie   Nie 
2021-09-10   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Międzynarodowe Regaty Kajakowe o Puchar Polski Południowej”   Nie 
2021-09-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o zamiarze utworzenia listy biegłych - rzeczoznawców majątkowych na rok 2021/2022 w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi   Nie 
2021-09-03   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej   Nie 
2021-09-02   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 31 sierpnia 2021 r. o utrzymaniu w mocy decyzji z 22 marca 2021 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego   Nie 
2021-09-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „REGALICA” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 30/6 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Krasińskiego 45 w Gryfinie   Nie 
2021-09-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „REGALICA” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Iwaszkiewicza 46 w Gryfinie   Nie 
2021-09-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „REGALICA” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 55/1 obręb Gryfino 3, tj. przy ulicy Flisaczej 17-25 w Gryfinie   Nie 
2021-08-31   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodziczek w Gimnastyce Artystycznej”   Nie 
2021-08-31   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, na działce nr 288/8 w obr. Daleszewo, gmina Gryfino polegającej na budowie zbiorczej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe w ramach przebudowy infrastruktury pasażerskiej na stacji Daleszewo   Nie 
2021-08-26   Informacja o oczywistej omyłce pisarskiej.   Nie 
2021-08-26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 21/129 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy J. Iwaszkiewicza 2-10 w Gryfinie   Nie 
2021-08-26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 29/4 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Krasińskiego 65 w Gryfinie   Nie 
2021-08-26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy 11-go Listopada 30 w Gryfinie   Nie 
2021-08-25   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące wydania decyzji nr 5/2021 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa stacji 400/220/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV relacji Krajnik-Baczyna do stacji elektroenergetycznej 400/220 kV Krajnik"   Nie 
2021-08-20   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Turniej drużyn ośmioosobowych”   Nie 
2021-08-19   Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące wydania decyzji nr 12/2021 o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu dla zadania pn.: Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji ZZU Przywodzie-Dolna Odra Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego"   Nie 
2021-08-18   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 13.08.2021 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiorczej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe w ramach przebudowy infrastrulktury pasażerskiej na stacji kolejowej Daleszewo   Nie 
2021-08-17   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 13.08.2021 r. o wydaniu decyzji nr 11/2021 o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn,: "Stacja regulacyjno-pomiarowa(SP Dolna Odra) i śluza odbiorcza tłoka (SO)" w ramach inwestycji "Budowa gazocągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji ZZU Przywodzie - Dolna Odra Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego"   Nie 
2021-08-11   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 9 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego   Nie 
2021-08-10   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, na działce nr 92 w obr. Żabnica, gmina Gryfino polegającej na budowie sieci wodociągowej   Nie 
2021-08-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 288/8 w obr. Daleszewo, gmina Gryfino polegającej na budowie zbiorczej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe w ramach przebudowy infrastruktury pasażerskiej na stacji Daleszewo   Nie 
2021-08-09   Informacja Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotycząca wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz PGE pozwolenia wodnoprawnego   Nie 
2021-08-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 21/129 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy J. Iwaszkiewicza 2-10 w Gryfinie   Nie 
2021-08-04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że została wydana decyzja nr CP/13-1/2020/2021 zmieniająca decyzję nr CP/13/2020 z dnia 10.12.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Sobiemyśl, w zakresie zmiany przebiegu sieci wodociągowej tj. wykluczenia działek nr 17/107, 17/108, 17/109, 17/110 obręb Sobiemyśl, a uzupełnienia o działki nr 17/98 i 17/100 obręb Sobiemyśl   Nie 
2021-08-03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z działki nr 45/9 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy A. Asnyka 39 i Z. Krasińskiego 13 w Gryfinie   Nie 
2021-08-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 30/6 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Z. Krasińskiego 45 w Gryfinie   Nie 
2021-08-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy J. Iwaszkiewicza 46 w Gryfinie   Nie 
2021-08-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 55/1 obręb Gryfino 3, tj. przy ulicy Flisaczej 17-25 w Gryfinie   Nie 
2021-08-02   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji   Nie 
2021-08-02   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 14 lipca 2021 r.    Nie 
2021-07-27   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Turniej Pokoleń”   Nie 
2021-07-27   Wniosek o nowy dowód osobisty tylko osobiście   Nie 
2021-07-26   Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku w Gminie Gryfino   Nie 
2021-07-22   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę   Nie 
2021-07-20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że 16 czerwca 2021 r., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Szczecińskiej 5 w Gryfinie, 74-100 Gryfino, wystąpiła z wnioskiem o zmianę decyzji celu publicznego nr 13/2020 z 10 grudnia 2020 r. polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Sobiemyśl na działkach nr 13/3, 17/107, 17/108, 17/109, 17/110, 17/43, 17/46, 17/59, 23/1 w obrębie Sobiemyśl, gm. Gryfino, w zakresie zmiany przebiegu sieci wodociągowej tj. wykluczenia działek nr 17/107, 17/108, 17/109, 17/110 obręb Sobiemyśl, a uzupełnienia o działki nr 17/98 i 17/100 obręb Sobiemyśl   Nie 
2021-07-19   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 15 lipca 2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn. Stacja regulacyjno-pomiarowa   Nie 
2021-07-13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „REGALICA” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 21/129 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy J. Iwaszkiewicza 2-10 w Gryfinie.    Nie 
2021-07-12   Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   Nie 
2021-07-09   OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Nie 
2021-07-07   Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie    Nie 
2021-07-06   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania   Nie 
2021-07-05   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 30 czerwca 2021 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych   Nie 
2021-06-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 171/5, 171/7 i 171/23 w obr. Żórawie, gmina Gryfino polegającej na demontażu fragmentu napowietrznej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV i budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z budową nowoprojektowanego słupa na kolizji z linią 110 kV relacji Dolna Odra-Gryfino   Nie 
2021-06-18   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie informujące o wydaniu decyzji z 15 czerwca 2021 r. dotyczącej wydania pozwoleń wodnoprawnych   Nie 
2021-06-18   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie informujące o wydaniu decyzji z 10 czerwca 2021 r. dotyczącej wydania pozwoleń wodnoprawnych   Nie 
2021-06-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z działki nr 45/9 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy A. Asnyka 39 i Z. Krasińskiego 13 w Gryfinie   Nie 
2021-06-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o zamiarze utworzenia listy biegłych - rzeczoznawców majątkowych na rok 2021/2022 w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi   Nie 
2021-06-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 90PE na działkach nr 289 w obr. Radziszewo 1 i nr 291 obr. Daleszewo, gmina Gryfino   Nie 
2021-06-09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 171/5, 171/7 i 171/23 w obr. Żórawie, gmina Gryfino polegającej na demontażu fragmentu napowietrznej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV i budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z budową nowoprojektowanego słupa na kolizji z linią 110 kV relacji Dolna Odra-Gryfino   Nie 
2021-06-08   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: Pokazowe zawody Aikido pn. „Krzewimy kulturę”   Nie 
2021-06-02   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Piłka nożna moją pasją”   Nie 
2021-06-02   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 28 maja 2021 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych   Nie 
2021-06-01   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 28 maja 2021 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych   Nie 
2021-05-27   Zawiadomienie o wyborczym zebraniu wiejskim w Krajniku   Nie 
2021-05-26   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 23/2021 z 20 maja 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwesycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycnych linii kablowych średniego napięcia SN 15 kV i niskiego napięcia 0,4 oraz kontenerowej stacji transforatorowej 15/0,4 kV na terenie działki nr 267/7 obręb ewidencyjny 0003 miasto Gryfino   Nie 
2021-05-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 167, 359/3 w obr. Czepino, gmina Gryfino   Nie 
2021-05-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie odcinka sieci sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 90 PE na działkach nr 174/2 i 120/1 obr. Radziszewo 1, gmina Gryfino   Nie 
2021-05-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 289 w obr. Radziszewo 1 i nr 291 w obr. Daleszewo, gm. Gryfino, polegającej na budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia   Nie 
2021-05-20   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 14 maja 2021 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych   Nie 
2021-05-20   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 11 maja 2021 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych   Nie 
2021-05-19   Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na przebudowie rurociągu melioracyjnego na działce nr 399/5 w obr. Chwarstnica, gmina Gryfino.    Nie 
2021-05-18   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 11 maja 2021 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych   Nie 
2021-05-10   Komunikat Burmistrza Miasta I Gminy Gryfino w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta I Gminy w Gryfinie w związku ze stanem epidemii   Nie 
2021-05-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 174/2 i 120/1 obr. Radziszewo 1, gmina Gryfino polegającej na budowie odcinka sieci sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 90PE   Nie 
2021-05-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 167, 359/3 obr. Czepino, gmina Gryfino polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej   Nie 
2021-05-07   Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego informujące o wydaniu decyzji z 28 kwietnia 2021 r. utrzymujące w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Nie 
2021-05-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, na działkach nr na dz. nr 139, 146, 148/2, 186/2, 134/9, 134/10, 134/6, 134/14, 134/13, 134/4, 200, 222/2 w obr. Krajnik i na dz. nr 192/3 w obr. Krzypnica, gmina Gryfino polegającej na budowie napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć 400 kV dla układu wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra   Nie 
2021-05-05   Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż sprzętu żeglarskiego   Nie 
2021-05-04   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi”   Nie 
2021-04-30   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 23.04.2021 r. o wydaniu decyzji nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Budowa gazociągu w/c DN700MOP 8,4 MPa relacji ZZU Przywodzie - Dolna Odra Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego   Nie 
2021-04-30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 399/5 w obr. Chwarstnica, gmina Gryfino polegającej na przebudowie rurociągu melioracyjnego   Nie 
2021-04-27   Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym   Nie 
2021-04-26   Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz PGE Górnictwo i Enbergetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie pozwolenia wodnoprawnego   Nie 
2021-04-21   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 15 kwietnia 2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych   Nie 
2021-04-21   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 6 kwietnia 2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych   Nie 
2021-04-21   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia SN 15 kV i niskiego napięcia 0,4 Nn oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/04 kV na terenie działki nr 267/7 obręb ewidencyjny 0003 miasto Gryfino, powiat gryfiński stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.   Nie 
2021-04-21   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie zawiadamia o wpływie odwołania od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 22 marca 2021 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.119.25..2020.TS udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przebudowę urządzenia wodnego obejmujacego likwidację rowu melioracyjnego na działce nr 468, obręb Chwarstnica, gm. Gryfino wraz z wykonaniem rurociągu oraz studzienki przy istniejącym ogrodzeniu (granicy działek nr 468 i nr 118/4, obręb Chwarstnica)   Nie 
2021-04-13   Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie budżetu obywatelskiego   Nie 
2021-04-12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 139, 146, 148/2, 186/2, 134/9, 134/10, 134/6, 134/14, 134/13, 134/4, 200, 222/2 w obr. Krajnik i na dz. nr 192/3 w obr. Krzypnica, gmina Gryfino polegającej na budowie napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć 400 kV dla układu wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra   Nie 
2021-04-09   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych   Nie 
2021-04-08   Rozporządzenie nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego   Nie 
2021-04-06   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych   Nie 
2021-04-02   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   Nie 
2021-03-31   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 29 marca 2021 r.   Nie 
2021-03-26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 10 sztuk drzew z działki nr 217/11 obręb Gryfino 3, tj. przy ulicy Kościelnej 13-23 w Gryfinie   Nie 
2021-03-25   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie zawiadamia o wydaniu decyzji z 22 marca 2021 r. dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych   Nie 
2021-03-10   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa linii 2x400 kV dla układu wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra”   Nie 
2021-03-10   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie   Nie 
2021-03-10   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniekolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego   Nie 
2021-03-09   Rozporządzenie nr 10/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z 3 marca 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego   Nie 
2021-03-08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Iwaszkiewicza 30-40 w Gryfinie   Nie 
2021-03-03   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego   Nie 
2021-03-02   Rozporządzenie nr 9/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z 22 lutego 2021 r. w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na obszarze powiatu gryfińskiego   Nie 
2021-03-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Czepino na działkach nr dz. nr 357, 151/5, 151/4, 337/2, 316 obr. Czepino, gm. Gryfino   Nie 
2021-03-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE o sł. Ok. 120 m na działkach nr 439/9 oraz 439/12 w obrębie Czepino, gm. Gryfino   Nie 
2021-02-25   Rozporządzenie nr 8/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z 22 lutego 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego   Nie 
2021-02-22   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód   Nie 
2021-02-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew z działki nr 217/11 obręb Gryfino 3, tj. przy Kościelnej 13-23 w Gryfinie   Nie 
2021-02-19   Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie zaprasza do składania ofert w pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS-4011   Nie 
2021-02-19   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 4/2021 z 15 lutego 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 151/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino, gmina Gryfino, stanowiącej teren zamknięty PKP S. A.   Nie 
2021-02-18   Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Nie 
2021-02-16   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - przepustu   Nie 
2021-02-15   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 9/2021 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości: działka nr 182/2 - obr. Krzypnica, gmina Gryfino, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie (KW: SZ1Y/00040545/0) w celu wykonania badań geologicznych   Nie 
2021-02-12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4, tj. przy Iwaszkiewicza 30-40 w Gryfinie   Nie 
2021-02-11   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie projektu Uchwały dotyczącego określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2021    Nie 
2021-02-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 357, 151/5, 151/4, 337/2, 316 obr. Czepino, polegającej na budowie sieci wodociągowej   Nie 
2021-02-10   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 4 lutego 2021 r.   Nie 
2021-02-08   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 138/14, 138/7, 293/1, 143/38, 143/35 obręb Daleszewo, gm. Gryfino, polegającej na rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV w celu zasilenia zabudowy planowanej na dz. nr 143/39-143/52 i przepompowni ścieków na dz. nr 143/38 przy ul. Sportowej.   Nie 
2021-02-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 439/9, 439/12 obręb Czepino, gm. Gryfino, polegającej budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE   Nie 
2021-02-03   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych   Nie 
2021-02-03   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości   Nie 
2021-01-29   Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na wejście na teren działki o nr ewid.: 216 - obr. Krzypnica, gmina Gryfino   Nie 
2021-01-29   Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na wejście na teren działki o nr ewid.: 182/2 - obr. Krzypnica, gmina Gryfino   Nie 
2021-01-28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 3 sztuk drzew z działki nr 21/139 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Krasińskiego 68-80 w Gryfinie   Nie 
2021-01-25   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji nr 2/2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   Nie 
2021-01-25   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej   Nie 
2021-01-25   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na wejście na teren nieruchomości   Nie 
2021-01-25   Rozporządzenie Nr 3/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego   Nie 
2021-01-22   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego y 18 stycznia 2021 r.   Nie 
2021-01-22   Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 13 stycznia 2021 r.   Nie 
2021-01-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Dolna Odra-Morzyczyn, obręb Wełtyń, obręb Stare Brynki, obręb Wysoka Gryfińska, gmina Gryfino, obręb Radziszewo Las oraz obręb Binowo, gmina Stare Czarnowo   Nie 
2021-01-13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że na wniosek Inwestora: Enea Operator Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 138/14, 138/7, 293/1, 143/38, 143/35 obręb Daleszewo, gm. Gryfino, polegającej na rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV w celu zasilenia zabudowy planowanej na dz. nr 143/39-143/52 i przepompowni ścieków na dz. nr 143/38 przy ul. Sportowej.   Nie 
2021-01-07   Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki nr 21/137 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Krasińskiego 97-105 w Gryfinie.   Nie 
2021-01-05   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 21/2020 w dniu 31 grudnia 2020 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji Przywodzie - Dolna Odra "Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra"   Nie