Materiały na sesję

ccc
 • DRUK NR 1/XXXI - Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
 • DRUK NR 2/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Gryfinie w 2020 roku
 • DRUK NR 3/XXXI - Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie
 • DRUK NR 4/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno
 • DRUK NR 5/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno
 • DRUK NR 6/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębach ewidencyjnych nr 3 miasta Gryfino, Chlebowo i Nowe Czarnowo
 • DRUK NR 7/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu
 • DRUK NR 8/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino
 • DRUK NR 9/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu położonego przy ul. Targowej 16 w Gryfinie
 • DRUK NR 10/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino
 • DRUK NR 11/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021