Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 12 marca (piątek) 2021 r. godz. 830

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Przegląd niezrealizowanych drogowych inwestycji gminnych (komisja wyjazdowa).

  • Gardno – droga przy boisku,
  • droga gminna 410035Z w Borzymiu,

III. Stan dróg i chodników gminnych w mieście Gryfino.

  • ul. Opolska
  • ul. Śląska

VI. Wolne wnioski i informacje.