Materiały na sesję

ccc

 

  • DRUK NR 1/XXXIII - Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2020 r.
  • DRUK NR 2/XXXIII - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2020 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021.
  • DRUK NR 3/XXXIII - Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2020 r.
  • DRUK NR 4/XXXIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok.
  • DRUK NR 5/XXXIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gryfino.
  • DRUK NR 6/XXXIII - Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa edycja 2021”.
  • DRUK NR 7/XXXIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2021 r.