Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 19 marca (piątek) 2021 r. godz. 8:15

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołów nr 22/20 oraz 23/20

II. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2020 r. – DRUK  NR 1/XXXIII

III. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2020  i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 – DRUK  NR 2/XXXIII

IV. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2020 r. – DRUK NR 3/XXXIII

V. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok – DRUK NR 4/XXXIII
  2. wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gryfino – DRUK NR 5/XXXIII
  3. zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa edycja 2021” – DRUK NR 6/XXXIII
  4. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2021 r. – DRUK NR 7/XXXIII

VI. Wolne wnioski i informacje.