Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020

Lista załączników:
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. [ [3541769 bajtów]