Sprawozdanie NDS

Lista załączników:
1. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 31 marca 2021 r. [85362 bajtów]
2. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 r. [85847 bajtów]
3. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 30 września 2021 r. [85109 bajtów]
4. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 31 grudnia 2021 r. [97555 bajtów]