Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
na posiedzeniu 17 maja (poniedziałek) 2021 r. godz. 1330

  1. Sprawy regulaminowe

  1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie dzierżawy działki nr 83/59 w Steklnie.

  2. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii w przedmiocie przeprowadzenia referendum ludowego.

  4. Wolne wnioski i informacje.