Sprawozdania finansowe

Lista załączników:
Sprawozdania finansowe jednostki budżetowej - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie [949656 bajtów]
Sprawozdania finansowe z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie [71209 bajtów]