Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 1300
(zwołana w zdalnym trybie obradowania)

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2030
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 4. Wolne wnioski i informacje.