Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
5 sierpnia 2021 r. o godz. 1300
(zwołana w zdalnym trybie obradowania)

 1. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok – DRUK NR 1/XXXIX

  1. dyskusja,

  2. podjęcie uchwały.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2030 – DRUK NR 2/XXXIX

  1. dyskusja,

  2. podjęcie uchwały.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu listy zmian w sieci obszarów Natura 2000 – DRUK NR 3/XXXIX

  1. dyskusja,

  2. podjęcie uchwały.

 4. Wolne wnioski i informacje.