Rok 2022
Data ogłoszenia Tytuł Aktualne
2022-12-01   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania   Tak 
2022-12-01   Informacja w sprawie zasad sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Gryfino   Tak 
2022-11-30   Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w granicach działki nr 12 w obr. Steklinko, gmina Gryfino.   Tak 
2022-11-30   Ogłoszenie w sprawie zmiany godzin obsługi interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w siedzibie przy ul. Parkowej 3   Tak 
2022-11-28   Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2022 r.    Tak 
2022-11-25   Ogłoszenie o zgromadzeniu: „Wyrażenie sprzeciwu wobec zjawiska ukrywania i tuszowania molestowania, pedofilii i gwałtów oraz wywarcie nacisku społecznego, aby oprawcy ponieśli konsekwencje zgodne z literą prawa”.   Tak 
2022-11-25   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica" o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 45/9 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy A. Asnyka 25 w Gryfinie.   Tak 
2022-11-22   Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii   Tak 
2022-11-17   Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wydania decyzji zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica" na usunięcie drzewa z działki nr 21/129 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy J. Iwaszkiewicza 2-10 w Gryfinie.   Tak 
2022-11-15   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino informujące o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „REGALICA”, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy 11-go Listopada 10 i 72 w Gryfinie.   Tak 
2022-11-10   Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie przyjmowania wniosków o wydanie zaświadczenia o zakupie preferencyjnym węgla dla gospodarstw domowych z dnia 9 listopada 2022 r.   Tak 
2022-11-10   Ogłoszenie o zgromadzeniu: „Marsz w 104 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”   Tak 
2022-11-08   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   Tak 
2022-11-08   Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin   Tak 
2022-11-03   OBWIESZCZENIE z dnia 28 października 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy 11 Listopada 18-28 w Gryfinie.   Tak 
2022-11-03   OBWIESZCZENIE z dnia 28 października 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 45/9 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Asnyka 33-39 w Gryfinie.   Tak 
2022-11-03   OBWIESZCZENIE z dnia 28 października 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, w dniu 18 listopada 2022 r. zostaną przeprowadzone oględziny w terenie.   Tak 
2022-11-03   OBWIESZCZENIE z dnia 28 października 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o planie polowań zbiorowych Nadodrzańskiego Koła Łowieckiego w Szczecinie w sezonie łowieckim 2022/2023.   Tak 
2022-11-02   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023”    Nie 
2022-10-28   Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 października 2022 r w sprawie o wydanie decyzji środowiskowych    Nie 
2022-10-26   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Gryfiński Marsz Niepodległości 11 listopada”   Nie 
2022-10-26   OBWIESZCZENIE z dnia 25 października 2022 r .Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023 Koła Łowieckiego Nr 222 „Dublet” Szczecin.    Nie 
2022-10-20   OBWIESZCZENIE z dnia 20 października 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia iż w dniu 19 listopada 2022 r. zostanie zorganizowane polowanie zbiorowe na terenie obwodu łowieckiego nr 226 (miejscowości: Borzym i Dołgie)   Nie 
2022-10-20   Ogłoszenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość   Nie 
2022-10-20   Obwieszczenie z dnia 20 października 2022 r. dotyczy wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 21/129 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy J. Iwaszkiewicza 2-10 w Gryfinie.   Nie 
2022-10-20   Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 października 2022 r. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy 11-go Listopada 10 i 72 w Gryfinie.   Nie 
2022-10-20   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Poznaj Swojego Psa ”   Nie 
2022-10-13   Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie    Nie 
2022-10-13   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Turniej Pokoleń”   Nie 
2022-10-12   OBWIESZCZENIE z dnia 11 października 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostaną zorganizowane polowania zbiorowe na terenie obwodu łowieckiego nr 228.    Nie 
2022-10-12   Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości wszczęcie postępowania o wygaszenie i udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.    Nie 
2022-10-11   Informacja dla podmiotów wrażliwych, które zamierzają ubiegać się o dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.   Nie 
2022-10-10   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Integracja seniorów poprzez wspólną aktywność”   Nie 
2022-10-05   Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 października 2022 znak WOŚr-VII.6220.1.34.2022.MR.13   Nie 
2022-10-05   OBWIESZCZENIE z dnia 5 października 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023 Koła Łowieckiego "ŻUBR" w Gryfinie   Nie 
2022-10-04   Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na dz. 80 obr. Żabnica polegająca na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia   Nie 
2022-09-30   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Międzynarodowe Regaty Kajakowe o Puchar Polski Południowej Katowice”   Nie 
2022-09-28   Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 21/129 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy J. Iwaszkiewicza 2-10 w Gryfinie.    Nie 
2022-09-28   Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. 168/1, 168/2, 168/3, 167, 120/1, 3013,9, 149, 148/4, 148/6, 264, 287, 3008/8 obr. Radziszewo 1 polegająca na budowie stacji transformatorowej 15/04kV, elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4kV.   Nie 
2022-09-27   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.   Nie 
2022-09-22   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Steklno   Nie 
2022-09-16   Dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 80 w obr. Żabnica, gmina Gryfino polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia".   Nie 
2022-09-16   Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin nr WOŚr-VII.6220.1.34.2022.MR.7    Nie 
2022-09-05   Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin   Nie 
2022-08-30   OBWIESZCZENIE z dnia 29 sierpnia 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia w sprawie zaplanowanych polowań dewizowych na terenie obwodu łowieckiego nr 224 (miejscowości: Drzenin i Parsówek).   Nie 
2022-08-29   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji nr 13/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31”.    Nie 
2022-08-26   Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy 11 Listopada 18-28 w Gryfinie.    Nie 
2022-08-26   Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 45/9 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Asnyka 33-39 w Gryfinie.    Nie 
2022-08-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 138, 129, 131, 135, 2/5, 36, 35/6, 35/7 obręb Żórawki, dz. nr 100/2 obręb Pniewo, dz. nr 156/2, 152, 154, 273/1, 273/2, 280 obręb Gryfino 5, gm. Gryfino polegającej na budowie stacji transformatorowej, elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV wraz z szafami kablowymi.   Nie 
2022-08-16   Zawiadomienie o postępowaniu ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 168/1, 168/2, 168/3, 167, 120/1, 3013/9, 149, 148/4, 148/6, 264, 287, 3008/8 obręb Radziszewo 1, gm. Gryfino polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4 kV.   Nie 
2022-08-05   Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 30/6 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Z. Krasińskiego nr 41-55 w Gryfinie.   Nie 
2022-07-27   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Rodzinny turniej Odrzanka - GOL”   Nie 
2022-07-25   Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. 273, 277 obr. Daleszewo polegająca na budowie odcinka sieci wodociągowej ora budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej   Nie 
2022-07-12   Ogłoszenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego   Nie 
2022-07-14   Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie   Nie 
2022-07-11   Obwieszczenie dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 30/6 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Z. Krasińskiego nr 41-55 w Gryfinie.   Nie 
2022-07-06   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryf ino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "GSR dla Ukrainy"   Nie 
2022-07-06   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 242/7 obręb Gryfino 5, tj. przy ulicy Łużyckiej 139-149 w Gryfinie   Nie 
2022-07-05   Dyrektor Zarządu Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej   Nie 
2022-07-05   Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 273 i 277 w obr. Daleszewo, gmina Gryfino polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej   Nie 
2022-06-15   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Pokazowe zawody Aikido pn. Krzewimy Kulturę"   Nie 
2022-06-13   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 242/7 obręb Gryfino 5, tj. przy ulicy Łużyckiej 139-149 w Gryfinie.    Nie 
2022-06-13   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 30/6 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Z. Krasińskiego nr 41-55 w Gryfinie.    Nie 
2022-06-08   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki nr 118/18 obręb Pniewo, tj. w Nowym Czarnowie nr 51   Nie 
2022-06-07   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”   Nie 
2022-06-06   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31"   Nie 
2022-06-03   Rozporządzenie nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego   Nie 
2022-05-26   Uchwała Rady Powiatu w Gryfinie z 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Steklno położonego na terenie gminy Gryfino   Nie 
2022-05-20   Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości wszczęcie postępowania o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego    Nie 
2022-05-18   Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie informuje o planowanym zgromadzeniu: „Pierwszy Transgraniczny Marsz Równości Gryfino-Mescherin”   Nie 
2022-05-17   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Każdy może być zwycięzcą”   Nie 
2022-05-16   Decyzja Marszałka Województwa zachodniopomorskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. - zatwierdzająca „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej inwestycji liniowej pn. „Budowa drogi krajowej nr 31 na odcinku w. Radziszewo A6/31 (z węzłem) - Gryfino”   Nie 
2022-04-29   Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości wszczęcie postępowania o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego    Nie 
2022-04-29   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 847 i 850 obręb Gryfino 4 w gminie Gryfino   Nie 
2022-04-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 239/5 obręb Gryfino 5, tj. przy ulicy Łużyckiej 113-117 w Gryfinie   Nie 
2022-04-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 118/18 obręb Pniewo, tj. w Nowym Czarnowie nr 51   Nie 
2022-04-15   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem "GSR dla Ukrainy"   Nie 
2022-04-15   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Gryfino 2022"   Nie 
2022-04-06   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z 31 marca 2022 r., znak SZ. ZUZ.4.4210.383.2021.KKB udzielającej pozwoleń wodnoprawnych   Nie 
2022-04-01   Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 29 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej inwestycji liniowej pn. "Budowa drogi krajowej nr 31 na odcinku w. Radziszewo A6/31 (z węzłem) - Gryfino"   Nie 
2022-03-31   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 239/5 obręb Gryfino 5, tj. przy ulicy Łużyckiej 113-117 w Gryfinie   Nie 
2022-03-31   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi"   Nie 
2022-03-31   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Rehabilitacja Amazonek"   Nie 
2022-03-31   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Przegląd Pieśni Pasyjnej"   Nie 
2022-03-30   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31   Nie 
2022-03-29   Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne   Nie 
2022-03-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 118/18 obręb Pniewo, tj. w Nowym Czarnowie nr 51   Nie 
2022-03-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki nr 21/137 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Krasińskiego 109-115 w Gryfinie   Nie 
2022-03-23   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 847 i 850 obręb Gryfino 4 w gminie Gryfino   Nie 
2022-03-18   OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku   Nie 
2022-03-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na dz. nr 395 i dz. nr 434 w obr. Czepino, gmina Gryfino, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią   Nie 
2022-03-10   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2026   Nie 
2022-03-08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 239/5 obręb Gryfino 5, tj. przy ulicy Łużyckiej 113-117 w Gryfinie   Nie 
2022-03-04   Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 1 marca 2022 r.   Nie 
2022-03-04   Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie informuje o planowanym zgromadzeniu: „Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych poprzez organizację Biegu Tropem Wilczym oraz wystawę IPN na temat Konspiracji Antykomunistycznej na Pomorzu Zachodnim 1945-1956”   Nie 
2022-03-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 395 i 434 w obr. Czepino, gmina Gryfino polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią   Nie 
2022-02-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na uzupełniony wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/137 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Krasińskiego 109-115 w Gryfinie   Nie 
2022-02-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki nr 52/18 obręb Gardno, tj. przy ulicy Niepodległości nr 7-9-11 w Gardnie   Nie 
2022-02-16   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie projektu Uchwały dotyczącego określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2022    Nie 
2022-02-15   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych   Nie 
2022-02-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63PE na działkach nr 30/2 i 31 obr. Radziszewo 1, gmina Gryfino   Nie 
2022-02-11   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 8 lutego 2022 r. w sprawie podania informacji do publicznej wiadomości o wydaniu pozwoleń wodnoprawnych.   Nie 
2022-02-07   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zaplanowanych dodatkowo polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 226 (miejscowości: Borzym i Dołgie)   Nie 
2022-02-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na uzupełniony wniosek Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej nr 7-9-11 w Gardnie, dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 52/18 obręb Gardno, tj. przy ulicy Niepodległości 7-9-11 w Gardnie   Nie 
2022-01-19   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 01/2022 o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej   Nie 
2022-01-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 30/2 i dz. nr 31 w obr. Radziszewo 1, gmina Gryfino polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63PE   Nie 
2022-01-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 21/137 obręb Gryfino 4 tj. przy ulicy Krasińskiego 109-115 w Gryfinie   Nie 
2022-01-13   Informacja o realizacji opłat za pośrednictwem terminali płatniczych   Tak