2019

Lista załączników:
1. Ewidencja kąpielisk [427303 bajtów]
2. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 28.06.2019 [400999 bajtów]
3. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 17.07.2019 [648959 bajtów]
4. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 01.08.2019 [367491 bajtów]
5. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 22.08.2019 [645575 bajtów]