2020

Lista załączników:
1. Ewidencja kąpielisk [403992 bajtów]
2. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 26.06.2020 [307987 bajtów]
3. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 17.07.2020 [327077 bajtów]
4. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 18.08.2020 [326284 bajtów]