2021

Lista załączników:
1. Ewidencja kąpielisk [398309 bajtów]
2. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 09.07.2021 [329675 bajtów]
3. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 29.07.2021 [363968 bajtów]
4. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 12.08.2021 [380913 bajtów]