Akty prawa miejscowego 2022r.

 Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Gryfinie w 2022 r.

L.p. Tytuł uchwały Publikacja
1. UCHWAŁA NR XLVI/355/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 2 lutego 2022 r. poz. 490
2. UCHWAŁA NR XLVII/360/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 22 lutego  2022 r. poz. 741
3. UCHWAŁA NR XLIX/365/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego Dz. Urz. Woj. Zach. 7 kwietnia  2022 r. poz. 1664
4. UCHWAŁA NR XLIX/366/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 7 kwietnia  2022 r. poz. 1665
5. UCHWAŁA NR XLIX/377/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powierzenia uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie Dz. Urz. Woj. Zach. 7 kwietnia  2022 r. poz. 1666
6. UCHWAŁA NR L/378/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 13 kwietnia  2022 r. poz. 1810
7. UCHWAŁA NR LI/379/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 28 kwietnia  2022 r. poz. 1962
8. UCHWAŁA NR LII/382/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2022 Dz. Urz. Woj. Zach. 9 maja 2022 r. poz. 2110
9. UCHWAŁA NR LII/384/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. 9 maja 2022 r. poz. 2112
10. UCHWAŁA NR LII/385/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. 9 maja 2022 r. poz. 2114
11. UCHWAŁA NR LII/389/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 9 maja 2022 r. poz. 2115
12 UCHWAŁA NR LIII/390/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 19 maja 2022 r. poz. 2335
13. UCHWAŁA NR LIV/394/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 3 czerwca 2022 r. poz. 2547
14. UCHWAŁA NR LV/397/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 8 lipca 2022 r. poz. 3162
15. UCHWAŁA NR LV/402/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Gryfino na dofinansowanie wymiany pieców lub kotłów węglowych, na ekologiczne źródła ciepła Dz. Urz. Woj. Zach. 8 lipca 2022 r. poz. 3163
16. UCHWAŁA NR LV/408/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 12 lipca 2022 r. poz. 3264
17. UCHWAŁA NR LV/410/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. Dz. Urz. Woj. Zach. 8 lipca 2022 r. poz. 3164
18 UCHWAŁA NR LV/411/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej nr 1 Szczecin - Dolna Odra, przez: Radziszewo - Daleszewo - Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. 8 lipca 2022 r. poz. 3165
19 UCHWAŁA NR LVI/412/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 5 sierpnia  2022 r. poz. 3441
20 UCHWAŁA NR LVII/413/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/411/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej nr 1 Dz. Urz. Woj. Zach. 1 września  2022 r. poz. 3709
21 UCHWAŁA NR LVII/414/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/410/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. Dz. Urz. Woj. Zach. 1 września  2022 r. poz. 3710
22 UCHWAŁA NR LVII/415/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia w Gminie Gryfino średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2022/2023 Dz. Urz. Woj. Zach. 1 września  2022 r. poz. 3711
23 UCHWAŁA NR LVII/422/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 1 września  2022 r. poz. 3713
24 UCHWAŁA NR LVIII/427/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 27 września  2022 r. poz. 4019
25 UCHWAŁA NR LIX/428/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2022 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze Dz. Urz. Woj. Zach. 10 października 2022 r. poz. 4266
26 UCHWAŁA NR LIX/432/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 10 października 2022 r. poz. 4266
27 UCHWAŁA NR LXI/435/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Dz. Urz. Woj. Zach. 7 listopada 2022 r. poz. 4750
28 UCHWAŁA NR LXI/439/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 7 listopada 2022 r. poz. 4751
29 UCHWAŁA NR LXII/442/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 15 listopada 2022 r. poz. 5051
30 UCHWAŁA NR LXIII/443/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023 Dz. Urz. Woj. Zach. 8 grudnia  2022 r. poz. 5599
31 UCHWAŁA NR LXIII/444/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składnia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dz. Urz. Woj. Zach. 8 grudnia  2022 r. poz. 5601
32 UCHWAŁA NR LXIII/445/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 8 grudnia  2022 r. poz. 5604
33 UCHWAŁA NR LXIII/447/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Gminę Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. 8 grudnia  2022 r. poz. 5605
34 UCHWAŁA NR LXIII/450/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 8 grudnia  2022 r. poz. 5606
35 UCHWAŁA NR LXIII/451/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 8 grudnia  2022 r. poz. 5608
36 UCHWAŁA NR LXIII/452/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. 8 grudnia  2022 r. poz. 5610
37 UCHWAŁA NR LXV/453/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 30 grudnia  2022 r. poz. 6041
38 UCHWAŁA NR LXV/454/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok DDz. Urz. Woj. Zach. 30 grudnia  2022 r. poz. 6044
39 UCHWAŁA NR LXIV/455/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 4 stycznia 2023 r. poz. 233
40 UCHWAŁA NR LXIV/457/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok Dz. Urz. Woj. Zach. 4 stycznia 2023 r. poz. 234