Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
18 lutego (piątek) 2022 r. godz. 815

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino - NR 1/XLVIII.

 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług świadczonych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie – DRUK NR 2/XLVIII.

  2. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok - DRUK NR 3/XLVIII.

 4. Rozpatrzenie prośby i wyrażenie stanowiska w związku z pismem Starosty Powiatu Gryfińskiego w sprawie wprowadzenia zakazu używania silników spalinowych o mocy powyżej 10 KM na jeziorze Steklno oraz określenie przeznacznia terenów wokół jeziora.

 5. Przegląd stanu technicznego gminnych jednostek oświatowych oraz budynku Gryfińskiego Domu Kultury (komisja wyjazdowa).

 6. Wolne wnioski i informacje.